Szybki kontakt

Twoja wiadomość została wysłana

32 78 74 888
Pn-Pt: 8-16

Przetwarzanie danych osobowych

Regulamin sklepu internetowego

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy (zwany dalej „Sklepem”) działający pod adresem https://esetsklep.pl jest własnością i jest prowadzony przez spółkę ARKANET Wojciech Oleś Stanisław Zygor Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach (40-246), ul. Porcelanowa 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000302251, REGON 277748264, NIP 9542398848, numer telefonu 327821400 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-16:00), e-mail: handel@arkanet.com.pl

 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest konsument (zwany dalej „Konsumentem lub Osobą prywatną”) lub inny podmiot, w szczególności przedsiębiorca (zwany dalej „Firmą”). Osoby prywatne i Firmy zwani są dalej łącznie „Klientami”. Stroną dokonującą sprzedaży jest ARKANET Wojciech Oleś Stanisław Zygor Spółka Jawna (zwana dalej „Sprzedawcą” lub „ARKANET Sp.J.”).

 3. Niniejszy regulamin Sklepu (zwany dalej „Regulaminem”) określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania umów za pośrednictwem Sklepu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy.

§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Przedmiotem sprzedaży są znajdujące się w aktualnej ofercie handlowej, prezentowane na stronie internetowej Sklepu produkty elektroniczne w formie licencji zwane dalej łącznie „Produktami”.

 2. Oferowane w Sklepie urządzenia lub oprogramowanie są licencjonowane przez producentów poszczególnych Produktów. Warunki z ich korzystania określają umowy licencyjne dotyczące danego Produktu.

 3. W umowach o dostarczenie oferowanych Produktów Sprzedawca działa wyłącznie jako dystrybutor. Sprzedawca nie jest licencjodawcą oferowanego rozwiązania, a umowa licencyjna zwierana jest pomiędzy Klientem a producentem konkretnego Produktu.

 4. Zawarcie umowy licencyjnej pomiędzy licencjodawcą a Klientem, następuje w momencie akceptacji tejże umowy podczas instalacji treści cyfrowych przez Klienta lub wobec braku wymogu akceptacji umowy licencyjnej – na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 5. Za wady dystrybuowanych treści cyfrowych produktów elektronicznych odpowiada producent.

 6. Wszelkie urządzenia fizyczne objęte są gwarancją producenta oferowanego Produktu. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono innego terminu, okres gwarancji wynosi 1 rok od dnia wydania towaru Klientowi.

 7. W przypadku Umów sprzedaży zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru jest wyłączona.

 8. Jeżeli w procesie rozpatrywania reklamacji okaże się, że do uszkodzenia doszło z winy Klienta Sprzedawca może obciążyć Klienta wszelkimi kosztami wynikającymi z rozpatrzenia reklamacji.

 9. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie są wyrażone w walucie PLN i są cenami brutto, zawierającymi obowiązujący podatek VAT 23%. Zapłata ceny jest dokonywana wyłącznie w walucie PLN.

 10. Informacje o cenie, cechach oraz istotnych właściwościach Produktów są dostępne na stronie internetowej Sklepu na kartach poszczególnych Produktów. Informacje na temat funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środków ich ochrony oraz mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem są dostępne na kartach poszczególnych Produktów.

§ 3. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Złożenie zamówienia w Sklepie następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej Sklepu.

 1. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera obowiązkowo następujące dane Klienta: 

  1. imię i nazwisko lub pełna nazwa firmy,

  2. adres Klienta (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwa miejscowości),

  3. numer NIP (dotyczy Firmy),

  4. adres poczty elektronicznej (e-mail),

  5. numer telefonu.

 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.

 3. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00 oraz w soboty lub dni ustawowo wolne od pracy i wymagające dodatkowej decyzji Sklepu, będą rozpatrywane i przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.

 4. Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według następującej procedury: 

  1. Po kliknięciu w zakładkę PRODUKTY lub ze strony głównej sklepu należy dokonać wyboru Produktu, spośród prezentowanych w grupie ‘Dla domu i małej firmy’ lub spośród produktów grupy ‘Dla biznesu’.

  2. Wybór produktu następuje poprzez kliknięcie przycisku NOWA LICENCJA dla Produktu kupowanego po raz pierwszy, lub poprzez kliknięcie przycisku PRZEDŁUŻENIE dla zakupu odnowienia licencji.

  3. Wszystkie nowe licencje produktów ESET rozpoczynają swój bieg od dnia realizacji zamówienia. Nowa licencja ESET Security Pack rozpoczyna swój bieg od dnia realizacji zamówienia jednocześnie dla wszystkich 3 użytkowników. Jedna nazwa użytkownika zostaje przydzielona do ochrony trzech komputerów i trzech smartfonów.

  4. Przedłużenie licencji na rozwiązania ESET rozpoczyna swój bieg od momentu zakończenia poprzedniej licencji.

  5. Klient znajdując się na karcie ZAMÓWIENIE lub dalej na karcie DANE KLIENTA podczas realizacji zamówienia nie ma możliwości powrotu do dalszego przeglądania Sklepu.

  6. W danym momencie można złożyć zamówienie tylko na jeden wybrany produkt w koszyku.

  7. Cofnięcie się na stronie sklepu do innej podstrony spowoduje skasowanie poprzednio dokonanych wyborów oraz wpisanych danych do realizacji zamówienia.

  8. Po wybraniu Produktu z grupy ‘Dla domu i małej firmy’ Klientowi zostanie zaprezentowana oferta na zakup możliwych dostępnych konfiguracji wybranego Produktu.

  9. Po wybraniu Produktu z grupy ‘Dla biznesu’ należy najpierw wskazać liczbę użytkowników oraz nacisnąć przycisk ‘Przelicz cenę’ w celu wyświetlenia proponowanych cen Produktów.

  10. Wybrane Produkty są prezentowane do wyboru w trzech opcjach okresu trwania licencji 12M (12 miesięcy), 24M (24 miesiące), 36M (36 miesięcy).

  11. Jeżeli Klient chce kupić większą ilość niż zaprezentowana, należy wybrać odpowiednią wielkość w polu: Ilość stanowisk.

  12. Po wybraniu wymaganej ilości Klient ma do wyboru dwie opcje realizacji zamówienia ‘Kup teraz’ lub ‘Negocjuj cenę’. W przypadku kliknięcia w ‘Negocjuj cenę’ Klient zostanie przeniesiony do podstrony z formularzem kontaktowym, w którym należy wypełnić dodatkowe pola jak ilość użytkowników, podać obligatoryjne dane kontaktowe oraz wpisać treść wiadomości do działu handlowego Sprzedawcy w celu negocjowania ceny. Odpowiedź na podany adres email nastąpi niezwłocznie po przeprocesowaniu zapytania przez Sklep.

  13. W celu finalizacji zamówienia w prezentowanej w Sklepie cenie należy kliknąć pole ‘Kup Teraz’. Klient zostanie przeniesiony do następnej karty formularza DANE KLIENTA w celu uzupełnienia informacji niezbędnych do zrealizowania zamówienia i wystawienia dokumentu sprzedaży.

  14. W sekcji ‘Dane do licencji i faktury’ należy wybrać na wstępie rodzaj kupującego: Firma lub Osoba prywatna.

  15. Zamówienie złożone przez Firmę skutkować będzie wystawieniem Faktury VAT sprzedaży jako dokumentu rozliczeniowego.

  16. Przy zamówieniu złożonym przez Osobę prywatną dokumentem sprzedaży jest paragon fiskalny.

  17. Jeżeli dane kupującego są inne niż dane odbiorcy licencji należy zaznaczyć pole ‘Inne dane do wystawienia faktury’ i w dodatkowej sekcji uzupełnić pola odpowiednimi danymi kupującego.

  18. Z prawej strony karty DANE KLIENTA widnieje sekcja ‘Podsumowanie’ z informacją o wybranym produkcie, czasie trwania licencji, wybranej ilości licencji oraz cenie za wybrany pakiet.

  19. Poniżej sekcji ‘Podsumowanie’ znajduje się pole do akceptacji regulaminu sklepu, którego zaakceptowanie warunkuje realizację zamówienia.

  20. W celu finalizacji zamówienia należy kliknąć ‘Zapłać online z tpay’. Klient zostanie przekierowany ze sklepu do bezpiecznej strony w celu dokonania płatności online.

 5. Po dokonaniu płatności pojawi się okno z potwierdzeniem złożenia zamówienia, a na adres e-mail podany przez Klienta zostanie wysłane potwierdzenie realizacji transakcji.

 6. Formularze wypełnione błędnie lub niekompletne nie będą przyjmowane do realizacji.

§ 4. WARUNKI I FORMY PŁATNOŚCI

 1. W Sklepie dostępne są następujące formy płatności:

  1. Przelew elektroniczny – płatności online. Płatność dokonywana w momencie zakończenia zamówienia bezpośrednio ze Sklepu. Po potwierdzeniu danych adresowych i ostatecznym złożeniu zamówienia Klient zostaje przekierowany na bezpieczną stronę firmy Tpay, gdzie dokonuje wyboru banku. Sprzedawca akceptuje przelewy on-line: Alior Bank SA, Bank Pekao SA, PKO Bank Polski, Inteligo, mBank, ING Bank Śląski SA, Bank Millennium SA, Santander Bank Polska SA, Eurobank, Citibank Handlowy SA, Credit Agricole Polska SA, Getin Bank SA, T-Mobile Usługi Bankowe, Bank Pocztowy SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Idea Bank, Banki Spółdzielcze, Bank Gospodarki Żywnościowej SA, Neo Bank, Raiffeisen Bank Polska SA, Nest Bank, Plus Bank SA, Toyota Bank, Volkswagen Bank, Alior Raty, Euro Payment

  2. On-line karta płatnicza. Płatność dokonywana bezpośrednio ze Sklepu. Po potwierdzeniu danych adresowych i złożeniu zamówienia Klient zostaje przekierowany na bezpieczną stronę firmy Tpay, gdzie należy dokonać wyboru karty płatniczej. Sprzedawca akceptuje wyłącznie następujące karty płatnicze: Visa, MasterCard, MasterPass, Maestro

  3. Inne typy płatności dostępne za pośrednictwem firmy Tpay: Płatności QR, Fastpass, BLIK, Druczek płatności / Przelew z innego banku

 2. Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu 100% zaliczki na konto Sprzedawcy.

 3. Faktura (Firma) lub Paragon fiskalny (Konsument) za zakupiony Produkt zostanie dostarczona w formie elektronicznej w postaci pliku PDF zgodnie z art. 106n ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011.177.1054 j.t. ze zm.).

§ 5. DOSTAWA

 1. Licencje na oprogramowanie są przesyłane w formie elektronicznej na adres mailowy podany przy realizacji zamówienia.

 2. Zamówione licencje bezimienne z grupy ‘Dla domu i małej firmy’ realizowane są automatycznie i dostarczane niezwłocznie po zakończeniu procesu składania zamówienia.

 3. Zamówione licencje imienne z grupy ‘Dla biznesu’ realizowane są niezwłocznie po weryfikacji przez Sklep i dostarczane maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych.

 4. W wyjątkowych sytuacjach gdy czas realizacji może zostać przekroczony z przyczyn niezależnych od Sklepu, Sprzedawca będzie na bieżąco informował Klienta o możliwym terminie dostawy.

 5. Na podany w zamówieniu adres e-mail Klient otrzymuje link umożliwiający pobranie wersji instalacyjnej oprogramowania komputerowego z Internetu wraz z kluczami aktywacyjnymi lub certyfikat licencji imiennej w zależności od zakupionego Produktu.

 6. Klient nie ponosi żadnych kosztów wysyłki za zakup Produktów elektronicznych.

§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wydania towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Konsument może odstąpić od umowy, informując Sprzedawcę: ARKANET Sp. J. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może złożyć oświadczenie korzystając z następującego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Konsumenta informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.

 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 6. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, klucze licencyjne na program zostaną przez Sprzedawcę anulowane, a Konsument jest zobowiązany do niezwłocznego odinstalowania oprogramowania.

§ 7. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje można wnosić w szczególności na adres e-mail: handel@arkanet.com.pl, faksem na numer 327821401 lub w formie pisma wysłanego pocztą na adres ARKANET Wojciech Oleś Stanisław Zygor Spółka Jawna, ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice.

 2. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość.

§ 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W celu skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o:

  1. wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

  2. rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zamówienia jest Sprzedawca. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 25 maja 2018 roku nowego Rozporządzenia Parlamentu EU i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO), Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018 r. i ma zastosowanie do umów zawartych od tego dnia.

Życzymy udanych zakupów
ARKANET Sp. J.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.